• Matematyka dla maturzystów

      Uwaga klasy matematyczne! Zachęcamy do zapoznania się z projektem Math Dream w serwisie internetowym YouTube dla uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej z matematyki.Wszystkie materiały oraz treści są darmowe. Zakłada on przerobienie wszystkich działów matematyki pod kątem matematyki rozszerzonej Prezentowane będą zadania z matur rozszerzonych wraz z notatkami do samodzielnego studiowania. Generalnym celem jest pomoc uczniom w dobrym przygotowaniu do matury z matematyki, a także w wielu przypadkach nadrobienie zaległości spowodowanych pandemią. Zapraszamy! https://www.youtube.com/channel/UC2SxDx2gbKETga-OZcWMTeA/videos

     • Nowy rok szkolny 2021/2022

      Uprzejmie informujemy:

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dnia 01.09.2021 r.

      • klasy pierwsze o godz. 10.00 w sali teatralnej,
      • klasy drugie i trzecie o godz. 11.00 w salach z wychowawcami.

      Przyjęcie do szkolnego internatu - 31.08.2021 od godz. 12.00.

      Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych - 06.09.2021 o godz. 17.00.

     • Odeszła wybitna nauczycielka naszego Liceum profesor Agnieszka Książek

      Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość , że w dniu 3 sierpnia 2021 zmarła Pani profesor Agnieszka Książek- długoletnia nauczycielka matematyki w naszym Liceum.

      Pani Profesor była symbolem i prawdziwą legendą naszej Szkoły. Wybitna znawczyni matematyki, w której meandry wprowadzała skutecznie nawet najbardziej oporne, uczniowskie umysły. Dzięki Pani Profesor, wielu spośród uczniów- absolwentów naszego Liceum odkryło w sobie prawdziwą matematyczną pasję i zamiłowanie do „królowej nauk”. Zaowocowało to licznym gronem laureatów olimpiad i konkursów matematycznych. Pani Profesor potrafiła także zaszczepić umiłowanie do zawodu nauczyciela, dydaktyka, wychowawcy. Za to wszystko z całego serca dziękujemy. Na zawsze pozostanie Pani w naszej pamięci.

     • MATURA 2021 - wydanie świadectw, aneksów, informacji

      Szanowni Państwo, wydanie świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w sali nr 12 w starym budynku. Wejście od strony starego budynku (przy pomniku).

      Dokumenty będą wydawane przez wychowawców. Absolwenci potwierdzają odbiór podpisem. Jeżeli absolwent nie może odebrać dokumentów osobiście wymagane jest upoważnienie dla osoby odbierającej - wzór znajduje się w plikach szkoły (w dzienniku elektronicznym pod nazwą Upoważnienie do odbioru dokumentu). Nieodebrane dokumenty zostaną w sekretariacie szkoły.

     • Tydzień Przedsiębiorczości w naszym LO

      W dniach od 8 do 17 czerwca odbywały się w naszym Liceum pasjonujące warsztaty ekonomiczne promujące aktywność i przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. W warsztatach wzięła udział młodzież z kas :IG, IIG, IIB i IIE.

      Partnerami odpowiedzialnymi za realizację zajęć i aktywności były: Fundacja Gospodarstwo Dźwiękiem i Obrazem oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - Innowatorium 2021. Zajęcia z zakresu m.in. finansów, strategii przedsiębiorstw, marketingu, zarządzania zasobami, w tym zarządzania tzw. zasobami miękkimi, autoprezentacji i budowania swojego wizerunku jako pracownika oraz wizerunku firmy, prowadzone były przez profesjonalnych trenerów i edukatorów z Fundacji Gospodarstwo Dźwiękiem i Obrazem oraz znakomitych pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Składamy szczególne podziękowania dla: Pani Doroty Popowskiej (Szkoła Główna Handlowa w

     • Różowa skrzyneczka w naszej szkole!

      W ubiegłym tygodniu samorząd uczniowski za zgodą Pana Dyrektora, Opiekuna Samorządu i pani Pedagog skontaktował się z organizacją różowa skrzyneczka z prośbą o dołączenie do akcji. Po rozmowach i ustaleniach naszej szkole udało się włączyć do projektu .

      Różowa skrzyneczka to akcja założona przez kobiety mająca na celu umieszczanie różowych pudełek z darmowymi środkami menstruacyjnymi dla osób menstruujących w łatwo dostępnych miejscach. W Polsce ponad 500 tysięcy kobiet nie ma dostępu do środków pierwszej pomocy w czasie miesiączki, dlatego zdecydowaliśmy się podjąć takie działania i dołączyć do akcji. W całym kraju różowych skrzyneczek jest już ponad 1100. Dzięki tej inicjatywie kobiety i osoby transseksualne mające problemy wywołane trudną dostępnością, sytuacją materialną mogą zawsze skorzystać z tego małego pudełka w czasie miesiączki, które jest uzupełniane przez ludzi dobrego ser

     • Nasz sukces w XXX edycji konkursu pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”

      Z przyjemnością informujemy, że uczennice klasy IIg zwyciężyły w XXX edycji konkursu organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Zespół, który w finale wojewódzkim zajął pierwsze miejsce tworzyły: Julia Juda (kapitan), Katarzyna Jończyk, Aleksandra Hynowska, Adrianna Kłuskiewicz, Dominika Murdzek, Maria Wężowicz i Marzena Wężowicz. W pierwszym etapie konkursu, którego głównym celem było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych, ekologii i ochrony przyrody należało opracować jeden z trzech podanych przez organizatorów tematów, w formie wybranej przez zespół. Nasza drużyna zaprezentowała grę dydaktyczną typu planszowego o tematyce poświęconej Nadnidziańskiemu Parkowi Krajobrazowemu. W kategorii szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego wpłynęło 39 prac konkursowych, spośród których komisja wybrała pięć najlepszy

     • Wspomnienie

      Dokładnie rok temu, 27 kwietnia 2020 r. odeszła od nas nieodżałowana profesor Urszula Polak.

      Od 1986 r. związała się zawodowo z naszym Liceum, całą uwagę i nieprzeciętny talent pedagogiczny całkowicie poświęcając swoim uczniom i wychowankom.

      Wspaniała jako Nauczycielka, niezastąpiona jako serdeczna Przyjaciółka i wspierająca jako Koleżanka.

     • Podziękowania dla naszej szkoły za udział w międzynarodowym projekcie #ShareEU!

      Właśnie podsumowaliśmy nasze działania prowadzone w ramach międzynarodowego projektu #ShareEU- Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwach post-totalitarnych, refleksje po 15 latach członkostwa w Unii Europejskiej”, realizowanego od września 2020r. do marca 2021 r. przez trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Universita Degli Studi de l’Aquila (L’Aquila, Włochy), Univerzita Mateja Bela (Bratysława, Słowacja) oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i powiat kielecki. Wszystkim uczennicom i uczniom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękuję, w szczególności wolontariuszce Milenie Ruszyncew z klasy IIIb. Specjalne podziękowania dla nauczycielek i nauczycieli wspierających realizacje projektu: prof. Eweliny Gajdy, prof. Agaty Iwan, prof. Marty Sutkowskiej oraz prof. Witolda Juwy.

     • Łączy nas Pamięć - Żonkile 2021

      Po raz kolejny włączamy się jako szkoła w obchody 78 rocznicy wybuchu Powstania w Warszawskim Getcie. Jak przekonują organizatorzy na stronie internetowej Muzeum Polin w Warszawie: „W tym roku pragniemy nie tylko upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, lecz także podkreślić rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku.

     • 22 marca- World Water Day – Światowy Dzień Wody!

      Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992.

      28 lipca 2010r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, w której „dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych” został uznany za fundamentalne Prawo Człowieka. Z taką inicjatywą wyszła Boliwia po doświadczeniach w Cochabambie- mieście, w którym doszło do zamieszek w związku z prywatyzacją zaopatrzenia w wodę, nazwanych wówczas „wojną o wodę”.

  • Facebook


  • Partnerzy

  • Librus Synergia
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna

   • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
  • ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  • BIP I LO

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 25.04.2024
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
   • +48 41 378 36 53
   • al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Poland
   • +48 41 378 35 47
   • e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • Logowanie