•  

    OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI
    http://www.oke.lodz.pl/

    CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
    https://cke.gov.pl

     

    Matura - maj 2024

    EGZAMINY PISEMNE

    Czytanie list zdających odbywać się będzie przed wejściem do starego budynku szkoły (przy pomniku T. Kościuszki). Zdający wraz z nauczycielem udają się do sali, w której odbywa się egzamin.

    Egzaminy poranne
    - godz. 8.15 - trzy pierwsze dni oraz dni, w których odbywają się egzaminy z przedmiotów: j. polski rozszerzony, matematyka rozszerzona, j. angielski rozszerzony i dwujęzyczny, biologia,
    - godz. 8.30 - dni, w których odbywają się pozostałe egzaminy.

    Egzaminy popołudniowe
    - godz. 13.30 - wszystkie dni. 

    Prosimy o punktualne przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

    Urządzenia telekomunikacyjne oraz okrycia będzie można zostawić w sali nr 10 (religijnej) w starym budynku szkoły.

    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według komunikatu dyrektora CKE.

    EGZAMINY USTNE - prosimy o przybycie 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

     

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
   • +48 41 378 36 53
   • al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Poland
   • +48 41 378 35 47
   • e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • Logowanie