• Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

   Informacje ogólne

   Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lo1busko.edupage.org

   1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokrztałcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój.:
   2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: lo1busko@lo1busko.civ.pl
   3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
   4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
    • obsługa zapytań przez formularz
   5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
    • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

   Informacje w formularzach

   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
   2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
   3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
   4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rekrutacji do Szkoły, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

   Informacja o plikach cookies

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

   Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

   Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

   W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

   Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

   Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 13, reprezentowane przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

   Jak możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych?

   Możesz to zrobić na kilka sposobów:

   • zgłosić się osobiście
   • korespondencyjnie pod adresem: ul. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój
   • telefonicznie pod numerem telefonu: 41 378-36-53
   • elektronicznie pod adresem e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl

   Z kim możesz się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

   Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Ci praw, możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl

   W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

   Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

   • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
   • wykonywaniem umowy, której stroną możesz być Ty lub podjęciem działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
   • realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
   • wyrażoną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

   Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

   Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

   • organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach określonych prawem;
   • inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem. Dotyczy to danych, dla których administratorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Busku-Zdroju reprezentowane przez Dyrektora

   Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Przechowywane będą nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

   Jakie są Twoje prawa?

   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
   • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
   • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Zakres każdego z tych praw i sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej i celu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

   Możesz skorzystać z tych praw, składając wniosek drogą e-mailową lub pocztową. Aby mieć pewność, że jesteś osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych pozwalających nam uwierzytelnić Twoje dane.

   Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeśli będziesz mieć informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   Stosujemy monitoring wizyjny w naszej Placówce.

   Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić Nas w naszej siedzibie zwróć uwagę, że jest ona objęta systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aby chronić mienie,  zapewnić bezpieczeństwo i zachować w tajemnicy informacje prawnie chronione. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu, które są umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługujące ci prawo dostępu do treści Twoich danych podlega ograniczeniu z uwagi na ryzyko naruszenia praw i wolności innych osób zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

   Jeżeli pozyskujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a są one udostępniane nam przez osobę trzecią lub inny podmiot dołożymy należytej staranności do przedstawienia Ci naszej klauzuli informacyjnej.

   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
    • +48 41 378 36 53
    • al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Poland
    • +48 41 378 35 47
    • e-mail: iod@powiat.busko.pl
   • Logowanie