• Początki naszej Szkoły

    Początki naszego liceum związane są nie z Buskiem, ale ze Stopnicą, gdzie 1 września 1918 roku zostało ono utworzone. Początkowo szkoła nosiła nazwę Gimnazjum i powstała dzięki staraniom miejscowej ludności. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Franciszek Dziedzic, który stanął na czele komitetu ds. utworzenia szkoły. Placówka zajmowała wówczas zaledwie trzy sale, a naukę w niej rozpoczęło 80 uczniów. Pieczę nad szkołą objął na okres dwóch lat Władysław Szychulski. Jego następcą w roku 1920 został Michał Kińczyk, który wprowadził do gimnazjum koedukację, dzięki czemu zaczęły do niego uczęszczać również dziewczęta. W latach 1923-1927 funkcję dyrektora kolejno piastowali: Henryk Paniewski, Bronisław Oszubski, Tadeusz Dybczyński. W tym okresie miała również miejsce pierwsza matura, do której przystąpiło 10 abiturientów.

    W roku 1928 na stanowisku dyrektora zasiadł Adam Wilusz. W czasach jego kadencji w szkole zaczął działać chór, zespół muzyczny, teatr szkolny oraz koła zainteresowań.

     

    Przełomową datą w historii naszej szkoły był rok szkolny 1933/1934, kiedy to szkołę przeniesiono do Buska-Zdroju  mimo protestów ze strony mieszkańców Stopnicy. W tym samym roku gimnazjum nadano imię Józefa Piłsudskiego. Ówczesny dyrektor Stanisław Rączka przeprowadził zmiany związane z reformą szkolnictwa, w związku z czym powstało czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum z wydziałem humanistycznym i matematyczno-fizycznym. Do wybuchu wojny mury naszej szkoły opuściło 231 maturzystów.

    Okres wojny i okupacji

    6 listopada 1939 roku szkoła została zamknięta zgodnie z decyzją okupanta niemieckiego, mimo  to nauczanie było kontynuowane w trybie tajnym. Dyrektor Stanisław Rączka oraz część nauczycieli opuścili miasto w obawie przed aresztowaniem, wówczas pieczę nad nauczaniem przejął kolejny dyrektor - Józef Lisak. Budynek szkoły w czasie wojny został zaanektowany przez niemieckie starostwo, a w piwnicach znajdowało się więzienie.
    W kwietniu 1945 roku  w obawie przed aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa dyr. Lisak opuścił stanowisko, a jego miejsce zajął Antoni Władysław Godzwon.

    Okres powojenny

    Lata 1945 - 1966

    Dyrektorem w tych czasach był Antoni Godzwon, który pełnił tę funkcję aż do śmierci. W roku 1946 przed gmachem szkoły ustawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Z inicjatywy dyrektora w roku 1947 powstało czteroletnie Liceum Pedagogiczne, które  z czasem usamodzielniło się i zostało przeniesione do oddzielnego budynku. Dzięki staraniom dyr. Godzwona udało się również rozbudować szkołę, w roku 1966 został ukończony nowy budynek.

     

    Lata 1966 - 1984

    W roku 1966 pieczę nad szkołą przejął Bogdan Orłowski, który od roku 1962 pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Zgodnie z reformą w 1967 roku do liceum wprowadzono klasy profilowane: matematyczno-fizyczną, podstawową, biologiczno-chemiczną, humanistyczną. Rok później, czyli w roku 1968, podczas uroczystości z okazji 50-lecia placówki nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki. W latach 1976-1977 zbudowano i zmodernizowano boiska szkolne. W roku 1979 decyzją Kuratorium Oświaty nasza szkoła została przekształcona w Zespół Szkół, w skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące oraz Medyczne Studium Zawodowe. W 1982 roku MSZ zostało przeniesione do nowego budynku, który powstał tuż obok naszej szkoły. W ostatnich latach kadencji dyr. Orłowskiego rozpoczęto budowę łącznika celem połączenia starego oraz nowego budynku.

    Lata 1984 - 1991

    W tych latach funkcję dyrektora pełnił Henryk Moćko, który dokończył dzieło swojego poprzednika, kontynuując prace nad budową łącznika. Lata osiemdziesiąte przyniosły wiele zmian społeczno-politycznych związanych ze zmianą ustroju w Polsce.

     

    Lata 1991 - 2002

    Od 1 września 1991 roku pieczę nad szkołą przejął Lucjan Defratyka, który pełnił tę funkcję przez kolejnych 11 lat. W tym okresie nastąpił dynamiczny rozwój Liceum Ogólnokształcącego dzięki licznym inwestycjom związanym z rozbudową bazy dydaktycznej i sportowej szkoły.

     

    Lata 2002 - 2007

    Przez okres kolejnych pięciu lat szkołą zarządzał absolwent liceum oraz jego wieloletni pracownik - Jarosław Dębicki. W czasie jego kadencji wprowadzono zmiany edukacyjne związane z nowymi zasadami egzaminu maturalnego. Dyrektor Dębicki podjął inicjatywę budowy nowego obiektu, jakim była hala sportowa, dzięki czemu szkoła zyskała nowoczesną infrastrukturę. Uroczyste otwarcie hali miało miejsce we wrześniu 2006 roku.

    Lata 2008 - 2022

    Funkcję dyrektora w tym okresie pełnił kolejny absolwent naszego liceum i wieloletni nauczyciel historii - Tomasz Galant. W tym czasie unowocześniono bazę sportową placówki, w ramach tych działań stworzono ścieżkę rehabilitacyjną oraz odnowiono boisko szkolne. Ponadto wdrożono wówczas reformę systemu edukacji, wprowadzając model 4-letniego liceum.

    Lata 2022 - obecnie

    We wrześniu 2022 roku funkcję dyrektora przejęła Ewelina Szymczyk-Krzemińska, pierwsza kobieta w historii naszej szkoły na tym stanowisku i kolejna absolwentka oraz wieloletni pracownik liceum. W maju 2023 roku abiturienci I Liceum Ogólnokształcącego przystąpili do nowej formuły egzaminu maturalnego. W czerwcu tego roku odbył się XI Zjazd Absolwentów upamiętniający 105. rocznicę powstania naszej szkoły.

     

     

     

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
   • +48 41 378 36 53
   • al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Poland
   • +48 41 378 35 47
   • e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • Logowanie