• I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju jest placówką przyjazną i bezpieczną. Pielęgnuje chlubne tradycje i promuje uniwersalne wartości: nauki, bezinteresownej pomocy, zdrowego stylu życia, empatii, komunikacji interpersonalnej, otwartości na wielokulturowość, pragmatyzmu w życiu codziennym, sprawiedliwości, prawdy, życzliwości, obiektywizmu, patriotyzmu.

  Kształtuje ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Kreuje aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela oraz Europejczyka. Uczy krytycznego i samodzielnego myślenia. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości wychowanków, rozwija uzdolnienia i zainteresowania młodzieży, co zapewnienia wszechstronny rozwój każdego ucznia. Jest instytucją otwartą na potrzeby środowiska lokalnego, nowocześnie administrowaną, z ofertą edukacyjną dostosowaną do potrzeb uczniów.

  Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Priorytetem więc pozostaje dbanie o wysoką efektywność i jakość kształcenia oraz wychowania.

  W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach jednolitym systemem wartości.

  Misja szkoły

  Misją i motywem przewodnim koncepcji pracy szkoły jest kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wg zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. Są to:
  1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
  2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.
  3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
  4. Kompetencje cyfrowe.
  5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
  6. Kompetencje obywatelskie.
  7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
   • +48 41 378 36 53
   • al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Poland
   • +48 41 378 35 47
   • e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • Logowanie